Industrijska automatizacija
 
OMRON industrijska automatizacija

 

 

 

 


Upravljačke komponente - Regulatori temperature
Digitalni i procesni regulatori
 

Opće
namjene

361°
proizvodi
Kategorija Petlje Montaža Operacije Broj alarma Display Komunikacija Podržani
protokoli


E5_C

PRO Univerzalni regulator 1 Unutarnja ugradnja / Na prednju
ploču
Grijanje i
hlađenje
3, 4 Dvostruki/
Trostruki
4 znamenke
Serijski RS485
i Fieldbus
CompowayF,
Modbus
Profibus

E5_C-T
Proplus, LITE Programabilni proces. regulator 1 Na prednju
ploču
Grijanje i
hlađenje
  Dvostruki/
Trostruki
4 znamenke
Serijski RS485
i Fieldbus
CompowayF
Modbus
Profibus
 
 

E5_D DataSheet
E5_D

  Univerzalni regulator   Na prednju
ploču
Grijanje i
hlađenje
2
4
Dvostruki/
Trostruki
4 znamenke
RS-485 CompowayF
ili Modbus
E5_N
E5_N
  Programabilni proces. regulator 1 Na prednju
ploču
Grijanje i
hlađenje
1, 3 Dvostruki/
4 znamenke
Serijski RS485
i Fieldbus
CompowayF
Modbus
Profibus
E5_N DataSheet | E5AN/EN DataSheet | E5GN DataSheet | E5CN(-U) DataSheet |
E5_N-H
E5_N-H / E5_N-HT
PROplus Napredni / Programabilni digitalni regulator 1 Na prednju
ploču
Grijanje i
hlađenje
2, 3 Dvostruki/
Trostruki
5 znamenki
Serijski i
Fieldbus
CompowayF
Modbus
Profibus
e5an-h_e5en-h DataSheet | e5an-ht_e5en-ht DataSheet | e5cn-h DataSheet | E5CN-HT DataSheet |
E5_R
E5_R / E5_R-T
PROplus Napredni / Programabilni digitalni regulator 1, 2, 4 Na prednju
ploču
Grijanje
i hlađenje
4 Trostruki
5 znamen.
Serijski RS485
i Fieldbus

CompoWay/F
ModBus
DeviceNet
PROFIBUS

E5AR/E5ER DataSheet | E5_R-T DataSheet |