Industrijska automatizacija
 
OMRON industrijska automatizacija
 

 

 

 

 


Sigurnost - Sigurnosni releji
A4E
Releji sa sigurnim preklapanjem
 

Force
Guide Relays

Broj izlaznih
kontakata
Nazivno
opterećenje
Vrijeme
odziva
Dielektrična
čvrstoća

G7SA DataSheet
G7SA
DataSheet

4 i 6 pola 6A pri 240VAC,
6A pri 30VDC
10 ms maks 2500VAC između
kontakata,
1500V između
kontakata istog
polariteta
G7S DataSheet
G7S
DataSheet
6 NC kontakt 6A pri 250VAC/30VDC,
NO kontakt 10A pri 250VAC/30VDC
50 ms maks
2000 VAC