Industrijska automatizacija
 
OMRON industrijska automatizacija
 

 

 

 

 


Upravljačke komponente - Aksijalni ventilatori
 

 

Tip/izvor napajanja
Tip priključka Okvir Debljina okvira Ulazna snaga Brzina vrtnje
rpm
Protok zraka
m3/min
Maks statički pritisak Buka
R89F DataSheet
R89F_M
AC aksijalni ventilator
100-240
VAC
konektor 92x92
120x120
38 mm 3.0 W
4.4 W
4.5 W
3100
3250
3850
1.18
1.5
3.0
56 Pa
84 Pa
90 Pa
33 dB
40 dB
42 dB

R89F DataSheet
R89F_D

  • od str. 7-->
DC aksijalni ventilator
24 VDC
raspletene žice 92x92
120x120
25 mm
38 mm

1.92 W
3.6 W
4.08 W
11.28 W
12.0 W

 

1950
2650
2850
3550
3600
4100
1.24
1.66
2.1
2.5
3.68
3.88
32.2 Pa
39.6 Pa
56.1 Pa
64 Pa
120 Pa
135 Pa
30 dB
32 dB
39 dB
40 dB
49 dB
51 dB