Industrijska automatizacija
 
OMRON industrijska automatizacija
 

 

 

 

 


Upravljačke komponente - Regulatori temperature
Regulatori za unutarnju ugradnju
 

Napredni
regulatori

Petlje Montaža Tip Operacije Broj
alarma
Display Komunik. Podržani
protokoli
E5ZN DataSheet
E5ZN
Više
petlji
unutarnja ugradnja Modularno Grijanje i
hlađenje
2 LED Serijski RS485
i Fieldbus
CompowayF
Devicenet
Profibus
EJ1
CelciuX° (EJ1)
Više
petlji
unutarnja ugradnja Modularno Grijanje i
hlađenje
0, 2, 4 - Serijski
i Fieldbus
CompowayF
ModbusRTU
Profibus
Profinet
ModbusTCP
CelciuX DataSheet | CelciuX Gradient Temp. Control DataSheet |