Industrijska automatizacija
 
OMRON industrijska automatizacija
 

 

 

 

 


Senzorika - Kontrola kvalitete i inspekcija
Identifikacijski sustavi
 

 

Tip Marka Sučelje Tip kamere Udaljenost komunikacije broj simultanih inspekcija IP zaštita tagova
 DataSheet
FQ-CR1
čitač koda OMRON - monokromatska Smart kamera 8 - 970mm 32 IP67
DataSheet
FQ-CR2
čitač koda OMRON - monokromatska Smart kamera 8 - 970mm 32 IP67
DataSheet
FQ2-CH
čitač koda OMRON - monokromatska Smart kamera 8 - 970mm 32 IP67
DataSheet
FQ2-S4
2D,
čitač koda
OMRON - boja
monokromatska Smart kamera
8 - 970mm 32 IP67
DataSheet
V400-H
čitač koda OMRON - digitalno crno/bijelo 40mm ograničeno SD karticom IP67
DataSheet
V400-R2
1D i 2D,
čitač koda
OMRON - monokromatsko 65 - 125mm - IP65
DataSheet
V500-R2
1D,
čitač koda
OMRON - laser 60 - 270mm - IP54
DataSheet
V680/V680S
RFID OMRON - - do 100mm - IP67
DataSheet
V640 SEMI
RFID OMRON - - 70mm - IP68
DataSheet
V780
RFID OMRON - - do 380mm - IP54
DataSheet
MS-3

1D,
laserski skener

Microscan RS-232 laser 40 - 425mm - IP54
DataSheet
QX-830
1D,
laserski skener
Microscan Ethernet
Ethernet/IP
RS-232
laser 40 - 425mm - IP64
DataSheet
QX-870
1D,
laserski skener
Microscan Ethernet
Ethernet/IP
RS-232
laser 40 - 425mm - IP65
DataSheet
MicroHAWK ID-20
1D i 2D,
čitač koda
Microscan USB boja
monokromatska Smart kamera
40 - 425mm - IP40
DataSheet
MicroHAWK ID-30
1D i 2D,
čitač koda
Microscan RS-232
USB
boja
monokromatska Smart kamera
40 - 425mm - IP54
DataSheet
MicroHAWK ID-40
1D i 2D,
čitač koda
Microscan Ethernet
Ethernet/IP
ProfiNET IO
RS-232
boja
monokromatska Smart kamera
40 - 425mm -

IP65
IP67