Industrijska automatizacija
 
OMRON industrijska automatizacija

 

 

 

 


Senzorika - Kontrola kvalitete i inspekcija
Identifikacijski sustavi
 

 

Tip Marka Sučelje Tip kamere Udaljenost komunikacije broj simultanih inspekcija IP zaštita tagova
V430-F DataSheet
V430-F
1D i 2D,
čitač koda
OMRON Ethernet
Ethernet/IP
ProfiNET IO
RS-232
boja
monokromatska Smart kamera
40 - 1200mm - IP65
IP67
V420-F DataSheet
V420-F
1D i 2D,
čitač koda
OMRON

RS-232
USB

boja
monokromatska Smart kamera
40 - 425mm - IP54

V330-F
1D i 2D,
čitač koda
OMRON

Ethernet
Ethernet/IP
ProfiNET IO

boja
monokromatska Smart kamera
40 - 425mm - IP40
V320-F DataSheet
V320-F
1D i 2D,
čitač koda
OMRON

RS-232
USB

boja
monokromatska Smart kamera
40 - 425mm - IP40
V410-H DataSheet
V410-H
1D i 2D,
čitač koda
OMRON

RS-232
USB

monokromatsko do 720mm - IP52
V450-H dATASHEET
V450-H
1D i 2D,
čitač koda
Microscan

Bluetooth
RS-232
USB

monokromatsko do 81mm - IP65
IP67
mICROhawk ID-20 DataSheet
MicroHAWK ID-20
1D i 2D,
čitač koda
Microscan USB boja
monokromatska Smart kamera
40 - 425mm - IP40
MS-3 DataSheet
MS-3

1D,
laserski skener

Microscan RS-232 laser 40 - 425mm - IP54
QX-830 DataSheet
QX-830
1D,
laserski skener
Microscan Ethernet
Ethernet/IP
RS-232
laser 40 - 425mm - IP64
QX-870 DataSheet
QX-870
1D,
laserski skener
Microscan Ethernet
Ethernet/IP
RS-232
laser 40 - 425mm - IP65
 FQ-CR1 DataSheet
FQ-CR1
čitač koda OMRON - monokromatska Smart kamera 8 - 970mm 32 IP67
FQ-CR2 DataSheet
FQ-CR2
čitač koda OMRON - monokromatska Smart kamera 8 - 970mm 32 IP67
FQ2-CH DataSheet
FQ2-CH
čitač koda OMRON - monokromatska Smart kamera 8 - 970mm 32 IP67
FQ2-S4 DataSheet
FQ2-S4
2D,
čitač koda
OMRON - boja
monokromatska Smart kamera
8 - 970mm 32 IP67
V680/V680S DataSheet
V680/V680S
RFID OMRON - - do 100mm - IP67
V640 SEMI DataSheet
V640 SEMI
RFID OMRON - - 70mm - IP68
V780 DataSheet
V780
RFID OMRON - - do 3800mm - IP54