Industrijska automatizacija
 
OMRON industrijska automatizacija

 

 

 

 


Senzorika - Kontrola kvalitete i inspekcija
Inspekcijski sustavi
 

 

Tip Marka Sučelje Software Broj kamera Tip kamere Udaljenost komunikacije broj simultanih inspekcija IP zaštita tagova
FHV7 DataSheet
FHV7
Smart Camera OMRON Ethernet
Ethernet/IP
ProfiNET IO
RS232
FH Vision Software 1 boja
monokromatska
ovisi o leći limitirano memorijom IP40
IP67
FH/FZ DataSheet
FH/FZ kamere
Smart Camera OMRON Camera Link (OMRON)
- ovisi o kontroleru boja
monokromatska
ovisi o leći - IP20
FH/FZ DataSheet
FH/FZ Vision Controller
Smart Camera OMRON Ethernet
Ethernet/IP
ProfiNET IO
RS232
FH Vision Software 2
4
8
- ovisi o kameri limitirano memorijom IP20
DataSheet
FQ2
Easy Vision OMRON Ethernet
Ethernet/IP
RS232
FQ Vision Software - boja
monokromatska Smart kamera
8 - 970mm 32 IP67
FQ-M DataSheet
FQ-M
Pick+Place OMRON Ethernet
Ethernet/IP
RS232
FQ Vision Software - boja
monokromatska Smart kamera
ovisi o leći 32 IP40
F320-F DataSheet
F320-F
Smart Camera OMRON RS-232
USB
AutoVISION - boja
monokromatska Smart kamera
40mm - 425mm 255 IP40
F330-F DataSheet
F330-F
Smart Camera OMRON Ethernet
Ethernet/IP
AutoVISION - boja
monokromatska Smart kamera
40mm - 425mm 255 IP40
F420-F DataSheet
F420-F
Smart Camera OMRON RS-232
USB
AutoVISION - boja
monokromatska Smart kamera
40mm - 425mm 255 IP54
F430-F DataSheet
F430-F
Smart Camera OMRON Ethernet
Ethernet/IP
ProfiNET IO
RS-232
AutoVISION - boja
monokromatska Smart kamera
40mm - 1200mm 255 IP65
HAWK MV4000 DataSheet
HAWK MV4000
Vision senzor Microscan Ethernet
Ethernet/IP
ProfiNET IO
RS-232
AutoVISION - boja
monokromatska Smart kamera
ovisi o leći 255 IP67