Industrijska automatizacija
 
OMRON industrijska automatizacija
 

 

 

 

 


Prekidačke komponente - Krajnji prekidači

A DZ TZ X Z
Standardni prekidači
 
Standardni
prekidači
Tip Zaštita Nominalna
struja / DC
Nominalna
struja / AC
MikroVolt
tip
Indikator
D4A-_N DataSheet
D4A-_N
Osnovni prekidač
opće
namjene
IP67,
otporno na
uranjanje
- 125, 250,
480 VAC: 10 A
- Da
HL5000 DataSheet
HL5000
Osnovni prekidač
opće
namjene
IP65,
otporno na
mlaz
30 VDC: 5 A 250 VAC: 5 A - Ne
WL DataSheet
WL
Krajnj prekidač
s dva kruga
IP67,
otporno na
uranjanje
- 125, 250,
500 VAC: 10 A
0,1 A Da
WLM DataSheet
WLM
Krajnj prekidač
s dva kruga,
dugog vijeka
IP67,
otporno na
uranjanje
30 VDC: 6 A - - Da