Industrijska automatizacija
 
OMRON industrijska automatizacija
 

 

 

 

 


Prekidačke komponente - Krajnji prekidači

A DZ TZ X Z
Opće namjene -- Z-veličina
 
Opće
namjene
Tip Zaštita Nominalna
struja / DC
Nominalna
struja / AC
MikroVolt
tip
Indikator
A DataSheet
A
Mikro
prekidač
opće
namjene
IP00 125 VDC: 0,5 A,
250 VDC: 0,25 A
125 VAC: 1 HP 10 A "L",
250 VAC: 2 HP,
480 VAC:20 A
- Ne
DZ DataSheet
DZ
Mikro prekidač
spec.
namjene
IP00 - 115 VAC: 0,5 A,
125, 250: 10 A,
480 VAC: 2 A
- Ne
TZ DataSheet
TZ
Visoko temp.
otporni
mikro prekidač
IP00 - 250 VAC: 1 A - Ne
X DataSheet
X
Mikro
prekidač
opće
namjene
IP00 125 / 250 VDC:
10 / 3 A
- - Ne
Z DataSheet
Z
Mikro
prekidač
opće
namjene
IP00 / IP62
(otporno na
kapanje)
- 125, 250 VAC: 15 A,
480 VAC: 0,1 A
0,1 A Ne