Industrijska automatizacija
 
OMRON industrijska automatizacija
 

 

 

 

 


Prekidačke komponente - Krajnji prekidači

A DZ TZ X Z
Robusno kućište
 
Robusni
prekidači
Tip Zaštita Nominalna
struja / DC
Nominalna
struja / AC
MikroVolt
tip
Indikator
D4E-N DataSheet
D4E-N
Mali
zabrtvljeni
prekidač
IP67 30 VDC: 1 A 125 VAC: 10 0,1 A Ne
D4MC DataSheet
D4MC
Zatvoreni
prekidač
IP67 30 VDC: 6 A 115 VAC: 0,5 A,
125, 250 VAC: 10 A,
480 VAC: 3 A
0,1 A Ne
SHL DataSheet
SHL
Zatvoreni
prekidač
IP67,
otporno na
uranjanje
30 VDC: 5 A 115 VAC: 0,4 A,
125, 250 VAC: 10 A,
480 VAC: 2 A
0,1 A Ne
ZC-55 DataSheet
ZC-55
Zatvoreni
prekidač
IP67,
otporno na
uranjanje
30 VDC: 6 A 115 VAC: 0,5 A,
125, 250 VAC: 10 A,
- Ne