Industrijska automatizacija
 
OMRON industrijska automatizacija
 

 

 

 

 


Upravljačke komponente - Digitalni pokazivači
1/8 DIN napredni - analogni
 

1/8 DIN
analogni

Tip
indikatora
Display Raspon
ulaza
Točnost Izvor
napajanja
Veličina
K3HB DataSheet
K3HB-X
Proces Promjena boje,
5 znamenki
0.000 do 10.000 A,
0.0000 do 19.999 mA;
-199.99 do 199.99 mA,
4.000 do 20.000mA;
0.0 do 400.0 V,
0.0000 do 1.999 V;
-199.99 V do 199.99V,
1.0000 do 5.0000 V
+/- 0,1% pune skale
(DC napon i DC struja),
+/- 0,5% pune skale
(AC napon i AC struja)
24 VAC / VDC ili
100 do 240 VAC
96 x 48 mm
(1/8 DIN)
K3HB DataSheet
K3HB-H
Temp. Promjena boje,
5 znamenki
Pt100,
termoelement K, J,
T, E, L, U, N, R,
S, B, W
Termoelement:
+/- 0,3%
pune skale,
Pt-100: +/- 0,2%
pune skale
24 VAC / VDC ili
100 do 240 VAC
96 x 48 mm
(1/8 DIN)
K3HB DataSheet
K3HB-V
Mjerenje
težine
Promjena boje,
5 znamenki
0.00 do 199.99 mV,
0.000 do 19.999 mV,
100.00 mV, 199.999 mV
+/- 0,1%
pune skale
24 VAC / VDC ili
100 do 240 VAC
96 x 48 mm
(1/8 DIN)
K3HB DataSheet
K3HB-S
Linearni
senzor
Promjena boje,
5 znamenki
0 do 20 mA,
4 do 20 mA ili 0 do 5 V,
1 do 5 V,
-5 do 5 V,
-10 do 10 V
Jedan ulaz: +/- 0,1%
pune skale,
dva ulaza: +/- 0,2%
pune skale
24 VAC / VDC ili
100 do 240 VAC
96 x 48 mm
(1/8 DIN)