Industrijska automatizacija
 
OMRON industrijska automatizacija
 

 

 

 

 


Prekidačke komponente - poluvodički releji
Upravljanje snagom
 
Upravljanje
snagom
Maks.
struja
Upravljanje Funkcija Napon na
teretu
Ugrađeni hladnjak,
ugrađeni varistor
Zero-cross
G3PW DataSheet
G3PW
60 1-fazni Upravljanje
grijačima
100 do 240 VAC Hladnjak Da
G3ZA DataSheet
G3ZA
Ovisno o
korištenom
SSR
Ovisno o
korištenom
SSR
Inteligentno
upravljanje
snagom
100 do 240 i
400 do 480 VAC
Ne Ne