Industrijska automatizacija
 
OMRON industrijska automatizacija
 

 

 

 

 


Prekidačke komponente - Poluvodički releji
Panel montaža
 
Montaža na
ploču
Maks.
struja
Upravljanje Funkcija Napon na
teretu
Ugrađene
opcije
Zero-cross
G3NE DataSheet
G3NE
20 A 1-fazni Upravljanje
grijačima
100 do 240 VAC Varistor Dostupno
G3NA DataSheet
G3NA
90 A 1-fazni Upravljanje
grijačima,
motorima
24 do 240 i
200 do 480 VAC,
5 do 200 VDC
Varistor Da
G3PH DataSheet
G3PH
150A 1-fazni Upravljanje
grijačima
100 do 240 i
180 do 480 VAC
Hladnjaci i
prenaponska zaštita
Da
G3PA DataSheet
G3PA
60 A 1-fazni Upravljanje
grijačima
24 do 240 i
200 do 480 VAC
Zamjenjivi
uložak
Da
G3PE DataSheet
G3PE

45 A 1-, 2-, ili 3-fazni Upravljanje
grijačima
100 do 240 i
200 do 480 VAC

Hladnjaci i
"surge pass"

Da
G3PC DataSheet
G3PC
20 A 1-fazni Upravljanje
grijačima
100 do 240 VAC SSR alarm greške Da
G3PF DataSheet
G3PF
35 A 1-fazni Upravljanje
grijačima
100 do 240 VAC
200 - 480 VAC
LED indikator,
Strujni pretvarač,
Hladnjak,
Zaštitni poklopac
Da
G3PJ DataSheet
G3PJ
25 1-fazni Upravljanje
grijačima
100 do 480 VAC LED indikator,
Hladnjak,
Zaštitni poklopac
Da