Industrijska automatizacija
 
OMRON industrijska automatizacija

 

 

 

 


Senzorika - Svjetlovodi
Specijalne namjene
 

Specijalni

Temp.
okoline
Free cut Materijal IP Min. vel predmeta
(neprozirno)
Osobine
E32 Narrow vision field
E32
Usko polje
-40 °C do
70 °C
Da Plastika IP 67 > 1,7 mm (0,1 mm) Fine beam
sensing
E32 Small spot
E32
Mala točka
-40 °C do
70 °C
Da Plastika IP 67 0,005 mm promjer Detekcija
minijaturnih
predmeta
E32 Area sensing
E32
Detekc. područja
-40 °C (/ -25 °C - E32-T16WR) do
70 °C
Da Plastika IP67 (/IP50 samo za E32-T16) > 0,6 mm (0,6 mm) Radijus
savijanja > 1mm
E32 DataSheet | E32 - ET16WR DataSheet |
E32 Retroreflective
E32
s reflektorom
-40 °C do
70 °C
Da Plastika (PE premaz) IP66 - IP67 0,1 mm Radijus
savijanja > 10mm
E32 Limited reflection
E32
Limit. refleksija
-40 °C do
200 °C
Da Plastika / glass fiber -/- 0,005 mm promjer Kvazi BGS
funkcija
E32 Liquid level
E32
Nivo tekućine
-40 °C do
200 °C (Fluoro plastic premaz)
Da Plastika
(Fluoro plastic premaz)
IP50 - IP68 -/- Nivo tekućine
i upravljanje
protokom
E32 DataSheet | E32-L25T DataSheet | E32-D82F DataSheet |
E32 Mapping sensor
E32
Mapping senzor
-40 °C do
70 °C
Da Plastika -/- >1,2 mm (0,1 mm) Radijus
savijanja > 1mm
E32 Ultracompact
E32
Ultra kompaktni
-40 °C do
70 °C
Free cut / fiksna duljina Plastika IP67 0,005 mm promjer Radijus
savijanja
> 1mm / 10mm

E32 Accessories DataSheet   |   Fiber optic sensors DataSheet |