Industrijska automatizacija
 
OMRON industrijska automatizacija

 

 

 

 


Prekidačke komponente - Tipkala
Preklopke s ključem
 
Tipkala Veličina Operacija Teret Kontakti Montaža
A165K DataSheet
A165K
16 mm Trenutačna ili
ON/OFF

-

2 položaja,
3 položaja
s maticom
A22K DataSheet
A22K
22 mm Trenutačna ili
ON/OFF

-

2 položaja,
3 položaja
s maticom
A22NK DataSheet
A22NK
22 mm Trenutačna ili
ON/OFF

-

2 položaja,
3 položaja
s maticom