Industrijska automatizacija
 
OMRON industrijska automatizacija

 

 

 

 


Sigurnost - Sigurnosni moduli
Sigurnosne relejne jedinice
 

Relejne jedinice

Osnovne karakteristike Aplikacije
G9SB
G9SB
DataSheet
Osnovna sigurnosna funkcija,
17.5mm i 22.5mm široko kućište
E-Stop, monitoring vrata i sigurnosni senzor,EDM monitoring, Interlock funkcija, ručni/auto reset, više ulaza za jednu safety funkciju, monitoring svjetlosnih zavjesa

G9SA
G9SA
DataSheet(G9SA)

DataSheet(G9SA-0300-SC)

Jednostavno proširivanje,
45mm široko kućište, dodatne jedinice 17.5mm
E-Stop, monitoring vrata i sigurnosni senzor, EDM monitoring, Interlock funkcija, ručni/auto reset, odgođen stop, monitoring svjetlosnih zavjesa, Two-hand control
G9SE
G9SE
DataSheet
odgođen stop, vrimeme odziva 15ms Maks., LED dojava
E-Stop, monitoring vrata i sigurnosni senzor,EDM monitoring, Interlock funkcija, ručni/auto reset, monitoring bezkontaktnih prekidača, odgođen stop, monitoring svjetlosnih zavjesa
G9SR
G9SR
DataSheet
odgođen stop, odgođen start, DIP switch postavljanje, LED dojava
E-Stop, monitoring vrata i sigurnosni senzor,EDM monitoring, Guard switching/enabling funkcija, logički funkcijski blokovi,Interlock funkcija, ručni/auto reset,više ulaza za jednu safety funkciju, monitoring bezkontaktnih prekidača, odgođen stop, odgođen start, monitoring svjetlosnih zavjesa