Industrijska automatizacija
 
OMRON industrijska automatizacija
 

 

 

 

 


Prekidačke komponente - Monitoring releji
K7L
Pregaranje grijača
 

K2CU DataSheet

 

 

K2CU
Detekcija pregaranja grijaćeg tijela neovisno o kapacitetu grijača

Točno detektira izgorena tijela grijača ili elemente ugrađene u stroj za oblikovanje ili pakiranje i daje signal alarma. Točno izdvaja pregorene elemente i ako je samo jedan element izgorio između njih nekoliko.

  • Primjenjivo na grijaća tijela malog i velikog kapaciteta
  • Funkcija "voltage-fluctuation-compensation" eliminira lažne alarme
  • Svi K2CU-F modeli velikog kapaciteta rade s 1- i 3-faznim grijačima