Industrijska automatizacija
 
OMRON industrijska automatizacija
 

 

 

 

 


Sigurnost - Sigurnosni prekidači za vrata
Sigurnosni prekidači sa zabravljivanjem
 

Prekidači
sa zabravlj.

Sila držanja Konfig.
kontakta
Aktivator Kućište Klasa
zaštite
Povezivost
D4SL-N
D4SL-N
DataSheet
1300N NC i NO
kombinacije
Ključ Plastika (dostupna metalna glava) IP 67 M20,
G1/2
1/2-14NPT

D4NL
DataSheet
1300N NC i NO
kombinacije
Ključ Plastika IP 67 M20
PG 13,5,
G1/2
D4GL
D4GL
DataSheet
1000N NC i NO
kombinacije
Ključ Metal IP 67 M20,
PG 13,5,
G1/2